11_vandyke
1960 with LeRoy Van Dyke,
Savoy Ranch on Nicolllet Avenue, Minneapolis, MN.
Previous Home Next